01/11/2550 08.30 น. เริ่มทดสอบระบบบทคัดย่อ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   

พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว. Email: j_sukvit@hotmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครู คศ.1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email: m_sangsiri@hotmail.com
Copy Right © ศูนย์ ICTสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.